หนังสือภายนอก [02]

ในบทความ “หนังสือภายนอก [01]” ผมได้เสนอไปแล้วว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สปน.) ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้การพิมพ์โดยโปรแกรมการพิมพ์ของคอมพิวเตอร์

เพื่อความสะดวก สปน. ได้ทำเทมเพลท (template) ไว้แล้ว  ดังภาพด้านล่าง มี 2 หน้า

เทมเพลท (template) ดังกล่าวนี้ สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่นี่

http://www.opm.go.th/opminter/itcenter/officialletter.htm

อย่างไรก็ดี  เทมเพลท (template) ของหนังสือภายนอกดังกล่าว ใช้ฟ้อนท์ TH SarabunPSK ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (Software Industry Promotion Agency) หรือ SIPA

ผู้อ่านที่ต้องการใช้เทมเพลท (template) นี้ก็ต้องไปดาวน์โหลด ฟ้อนท์ TH SarabunPSK ของซีป้ามาลงที่เครื่องคอมฯ ของท่านก่อน

ท่านจึงจะสามารถใช้เทมเพลท (template) นี้ได้..ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น